Uspeh bo zagotovljen tedaj, ko ne bomo več priznavali možnosti neuspeha
in bomo vsako dogajanje sprejeli kot dobro. ( M. Kojc)